Horna lista _ 29% _OK

Info_02

HARMÓNIA V PRÍRODE

 

     Je mnoho hodnôt, ktoré spájajú seniorov s mládežou, pričom tou najväčšou je potreba lásky. Ďalšou, iste dôležitou, je potreba poznania a ochrany prírody. Tá je totiž dedičstvom a darom odovzdávaným mladým od najstaršej generácie. Výstava, ktorá rozšíri poznatky o prírode, diskusné stretnutie zástupcov rozdielnych generácií; výsadba stromčekov, ktorými obnovíme, aj rozšírime park, či inštalácia vtáčích búdok a kŕmidiel v areáli zariadenia pre seniorov - to boli naše ciele.

 

O projekte v obrazoch:

 

hvp_06__dscn0652__23__700px

 


hvp_11__img_4911__24__700px

 

 

hvp_12__img_4929__23__700px

 

 

hvp_13__img_4943__23__700px

 


hvp_41__dscn0600_21__700px.

 

 

hvp_42__dscn0603_22__700px

 

 

hvp_43__dscn0609_21__700px

 

 

hvp_45__dscn0620__21__700px

 

 

hvp_48__dscn0903_22__700px

 

 

hvp_44__dscn0614_21__700px


 

                   hvp_56__dscn0850_22__700px

 

 

                   hvp_51__dscn0861__04__500x1000

 

 

hvp_62__dscn0983_21__700px

 

 

hvp_58__dscn0866_21__700px

 

 

hvp_59__dscn0868_22__700px.

 

 

hvp_52__img_2786_24__700px

 


hvp_19__img_4954_23__700px__05

 


hvp_20__img_4994_22__700px


Zariadenie pre seniorov Harmónia sa nachádza v prímestskej časti Prešova, na Cemjate. Areál tvorí súbor budov a park, ktorý opticky ešte zväčšuje okolitá príroda. Vďaka takejto blízkosti má pozorný návštevník možnosť zhliadnuť širokú paletu živočíchov, predovšetkým spevavcov a ďalších vtákov, a tiež mnoho druhov drevín. Niektorých operencov sme zachytili aj fotoaparátom a predstavili na výstave:


 HvP_31 _datel prostredny_border 5,5 _900px

 ĎATEĽ PROSTREDNÝ

 

hvp_kolibkarik cipcavy _border5_5_900px

 MLÁĎATÁ KOLIBKÁRIKA ČIPČAVÉHO

 

hvp_33_brhlik lesny _border_5_5_900px

 BRHLÍK LESNÝ

 

          HvP_35_mlynarka dlhochvosta_border_5_5_900px

        MLYNÁRKA DLHOCHVOSTÁ

   

HvP_38_sova_lesna__border_5_5

 MLADÁ SOVA LESNÁ

 

HvP_39__kacice_dive_letka__border__900px

KAČICE DIVÉ

 

HvP_03_Cemjata _Lesna cesta_border _900px

JESENNÁ SCENÉRIA OKOLIA CEMJATY

  Harmónia  v prírode

                                                                                Tlačová správa                                              

 

Občianske združenie Živá Zem sa svojim projektom „Harmónia  v prírode“ zapojilo do aktivít v rámci Európskeho roka aktívnehostarnutia a solidarity medzi generáciami. Jednotlivé časti projektu sústredené do areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia v Prešove - Cemjate, mali za cieľ vytvoriť priestor na uvedomenie si potreby harmónie vo vzťahu k prírode i medzi ľuďmi navzájom.

 

Vďaka hľadaniu prienikov ekológie a sociálnej oblasti sa Občianskemu združeniu Živá Zem (OZŽZ) z Prešova podarilo zrealizovať zámer, na realizáciu ktorého získalo finančnú podporu z Nadácie Orange – z grantu Zelená pre seniorov. V rámci neho sa v závere októbra uskutočnili diskusné stretnutia seniorov a mládeže, zamerané na hlbšie vnímanie harmónie prírody na lokálnej i globálnej úrovni. Na podujatí, ktorého súčasťou bola obrazovo-fotografická výstava, zameraná prevažne na dokumentáciu vtáctva v danej lokalite, sa zúčastnilo 200 ľudí. Išlo o žiakov prešovských stredných a základných škôl a seniorov zo Zariadenia pre seniorov Harmónia. Jeho riaditeľ Mgr. Slavko Poptrajanovský uvítal a podporil zámer občianskeho zduženia, pričom potvrdil záujem otvárať inštitúciu smerom k verejnosti, k mladým ľuďom zvlášť.

Vďaka projektu OZŽZ prebehla v areáli Zariadenia pre seniorov Harmónia účelová a náhradná výsadba stromov. Dobrovoľníci vysadili viac než 50 stromčekov, ktoré časom dotvoria príjemnú atmosféru súčasného parku. V jeho priestoroch inštalovali vtáčie búdky a kŕmidlá. Seniori tak budú mať možnosť prikrmovať a pozorovať vtáctvo počas blížiacich sa zimných mesiacov.

Priestor zariadenia,  nachádzajúci sa v prímestskej časti Prešova na Cemjate, tvorí súbor budov a park, ktorý opticky ešte zväčšuje okolitá príroda. Vďaka takejto blízkosti má pozorný návštevník možnosť sledovať širokú paletu živočíchov, predovšetkým spevavcov. Počet klientov v Zariadení pre seniorov Harmónia sa pohybuje okolo 150. Niektorí trávia čas prechádzkami v neďalekom lese, ale väčšina si na dlhšie trasy buď netrúfne, alebo je imobilná. Zatraktívnenie areálu by malo byť pre seniorov povzbudením aspoň pre krátky pobyt na čerstvom vzduchu, diskusné stretnutia a výstava zase vybočením zo všednosti a priblížením generačne vzdialenejších skupín.

 

           hvp_71__dscn0874_22__900px 2

 

 

           Na projekte spolupracovalo Zariadenie pre seniorov Cemjata – Prešov.

 

  logo_ozzz_03__680_px 3           logo_NadaciaOrange-RGB-Logo _400px

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.HvP_35-3_mlynarka_dlhochv._border_900px