Horna lista _ 29% _OK

Spolupráca

Našu činnosť od roku 2011 podporili aj:


spolupráca:      Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove (RÚVZ)

                        Elektra reklama s.r.o. Prešov

                         Ruský dom v Prešove                                                             pozrite tu
.

financie, granty: Technické služby mesta Prešov (TSmP)
                          Komunitná nadácia Veľký Šariš (KNVŠ)                                pozrite tuspolupráca:       Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata
financie, granty: Nadácia Orange                                                                     pozrite tu