Horna lista _ 29% _OK

O nás


Naše občianskeho združenie je zamerané na aktivity pre pomoc ľuďom a planéte  Zem.  Ide jednak o praktickú  ochranu  prírody,  ako aj o šírenie teoretických vedomostí  prostredníctvom vzdelávania  v oblasti  ekológie. Snažíme sa tiež o podporu zdravšieho života a zmysluplných aktivít v kultúrnej a sociálnej oblasti.

Uvedenej problematike  sa  ako občianske združenie venujeme od roku 2008. Súčasní členovia však boli v oblasti ochrany prírody a v dobrovoľníckej činnosti aktívni už mnoho rokov  pred vznikom OZ Živá Zem, ako neformálne združenie občanov.

      foto_2_30__-20__web_o_nas

 

      mix_foto_1_30__-20__web_o_nas