Horna lista _ 29% _OK

Info_08

                             Projekt Spoznajte pramene okresu Prešov

 

Naším cieľom bolo oboznámiť verejnosť s tým, v ktorých obciach v okrese Prešov sa voľne prístupné minerálne pramene nachádzajú, zistiť ich aktuálny počet, navrhnúť a vytlačiť mapu prameňov, projekt podporiť výstavou, prispieť k zvýšeniu záujmu o prírodu a pripomenúť bohatstvo prírodných zdrojov nášho okresu v podobe minerálnych prameňov.

 

mapa_pramenov okr.po_obr_a3__01

 

 

Vysledky__pramene_okr._PO

 

 

 

 

Miner_pram_okr_po_sazp-1999

 

 

 

pribeh_vody_plagat_01_30pr

 

Rus.dom_vyst_Pramene_okr_PO_dsc07205_03

 

Tlačová správa

 

           Občianske združenie Živá Zem  (OZŽZ) ukončilo projekt Spoznajte pramene okresu Prešov. Jeho cieľom bolo oboznámiť verejnosť s aktuálnym počtom voľne prístupných minerálnych prameňov a určiť, v ktorých obciach v Prešovskom okrese sa minerálne pramene nachádzajú. Súčasťou projektu bolo aj vydanie informačného materiálu v podobe letákovej mapy, zhotovenie výstavy pre verejnosť a snaha podporiť záujem o pramene a ich ochranu v tomto okrese.

 

Podľa slov štatutára OZŽZ Štefana Adamčíka  projekt nadviazal na sumár Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) o existencii minerálnych prameňov z roku 1999. „My sme tento zoznam aktualizovali s prihliadnutím na prístupnosť prameňov. Preto boli výsledky po takmer 17-tich  rokoch výrazne rozdielne. Celkový počet minerálnych prameňov v okrese bol podľa SAŽP celkom 71, podľa našich overovaní to je 27 prameňov.“ Príčinou rozdielu stavu evidovaných prameňov je podľa Adamčíka fakt, že mnohé pramene sú na súkromných pozemkoch, niektoré zaorali pri poľnohospodárskych aktivitách, ďalšie zanikli - vyschli.  Počet obcí s výskytom voľne prístupných  minerálnych prameňov v okrese Prešov z vyššie spomenutých dôvodov klesol na 11, oproti pôvodným 20-tim obciam.

 

             „Nebolo reálne, v našich časových, ani finančných kapacitách, pramene presne lokalizovať. Preto chceme aj touto cestou poprosiť všetkých nadšencov prírody a bicyklovania, ktorí na svojich potulkách používajú GPS zariadenia o pomoc pri určení súradníc minerálnych prameňov v obciach okresu Prešov, vyznačených v mape a ich nahlásenie e-mailom na adresu: zivazem@gmail.com. Aktuálnu letákovú mapu nájdu záujemcovia okrem nášho webu www.zivazem.sk aj v tlačenej podobe zdarma v Mestskom informačnom centre v Prešove“, dodal štatutár OZŽZ Štefan Adamčík.  Projekt Spoznajte pramene okresu Prešov podľa neho zároveň nabáda samosprávy, aby venovali prameňom dostatočnú pozornosť, pomáha v informáciách pri ich ochrane a naviguje k záujmu vedenia obcí prešetrovať kvalitu vody a informovať o nej občanov.

 

Projekt podporila Komunitná nadácia Veľký Šariš z programu Občianska voľba Pivovaru Šariš.

 

Občianske združenie Živá Zem vzniklo v roku 2008. Jeho prioritami sú iniciatívy v oblasti environmentálnej výchovy a svoju pozornosť venuje aj praktickým krokom vedúcim k ozdraveniu klímy a životného prostredia vôbec.

 

Občianske združenie Živá Zem                                                  V Prešove   30.9.2016

 

 

 

 

 

Ďakujeme Komunitnej nadácii Veľký Šariš a jej donorom za podporu tohto projektu, ako aj Ruskému domu v Prešove za poskytnutie priestorov.

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme Komunitnej nadácii Veľký Šariš a jej sponzorom za podporu tohto projektu.