Horna lista _ 29% _OK

Info_06

 Naučme sa zadržiavať zrážky v mestách

Tento projekt nepriamo nadväzuje na starší projekt Oživená strechy a jeho hlavná úloha je premena časti asfaltových plochých striech na vegetačné strechy, s pozitívnym ekologickým a protipovodňovým účinkom, obohatená o výchovno-vzdelávací rozmer.Projekt Naučme sa zadržiavať zrážky v mestách v obrazoch:

Základná škola Sibírska ponúka viacero strešných plôch, v rôznych výškových úrovniach. Náš výber padol na strechu v takej časti, ktorá bola prístupná pohľadom tak, aby umožňovala sledovanie účinkov extenzívnych vegetačných plôch.


Nauc_10__700px_ pohlad Sekcov-Sibirska
Miesto realizácie projektu:  Prešov, sídlisko Sekčov, ZŠ Sibírska


Nauc_11__700px__telocvicna
Prostredný trakt strechy medzi školou a telocvičňou spĺňal podmienky pre uskutočnenie projektu


Nauc_12 _700px (asfal. srecha pred upr)
Okná (vpravo) umožňujú pohodlný a bezpečný pohľad na strechu aj v nepriazni počasia


Predbežný prieskum striech posúdili profesionálni pracovníci zo stavebného sektoru a náš výber považovali za vhodný, s podmienkou spresnenia množstva povoleného zaťaženia dodanými materiálmi a substrátom.

Na ZŠ Sibírska došlo k zmenám vo vedení školy, sú však rovnako ústretoví k nášmu novému projektu, ako predošlé vedenie.

Najužšiu spoluprácu zabezpečovala Mrg. M. Adamkovičová, ktorá má už bohaté skúsenosti zo staršieho projektu a naviac viedla krúžky s environmen-tálnym obsahom.

Dostali sme tiež súhlas na spoluprácu so žiakmi, aby aj touto formou mali možnosť pochopiť zmysel našej snahy, šíriť a neskôr možno aj uplatňovať tieto skúsenosti.

Po ujasnení zámeru sme v teoretickej úrovni ešte istý čas ostali a venovali sa naštudovaniu projektovej dokumentácie školy a príprave podkladov pre statický výpočet.

Tu sme si uvedomili, o koľko by bol prístup k realizácii zelených striech časovo kratší a finančne menej náročný, ak by sa tieto práce vopred robili so zámerom vytvoriť vegetačnú strechu.

Projektovej dokumentácie a návrhom skladby izolácií a vrstiev sa zhostil Ing. arch. Jozef Bačinský. Statiku prepočítal Ing. Forrai a Static studio.Nauc_13 _700px (projekt. dokumentacia)
Časť projektovej dokumentácie školy


Nauc_14__700px__pohlad_cez_okno_pred
V tomto prípade sme materiál prenášali cez jedno z okien, ktorými po dokončení prác bude možné aj novovzniknuté zelené plochy uvidieť a študovať


Nauc_15 _700px (rolky_nopova folia)
Znova začíname, tento krát v praxinauc_16__700px__nater_fosne 2
Viacvrstvová impregnácia dlhodobo zabezpečí ochranu dreva


nauc_17__700px__naterove_prostriedky 3

Používame nátery vodou riediteľné, ktoré sú viac EKO


       nauc_18__700px__spajame_fosne 3
      
Spájame


nauc_19__700px__upevnovanie_nopovej_folie-1-3
Vkladáme nopovú fóliu - v tomto prípade „pohárikmi“ hore


nauc_20__700px__zalomenie_nopovej_folie-1-3
Jemné zalomenie fólie styku dna s okrajom a dočasné zaťaženie


nauc_21__700px__upevnovanie_nopovej_folie-2-3
Prichytávame fóliu využívajúc rovný okraj dlhšej strany (menej orezávania)


nauc_22__700px__prekrytie_nopovej_folie-1-2
Prekryt fólie je minimálne 20 cm


nauc_23__700px__prekrytie_nopovej_folie-2-2
Prekryty idú smerom z vyššieho bodu k nižšiemu (ku kanalizačnej  vpusti)


nauc_24__700px__nopova_vana -3
Po orezaní prečnievajúcej fólie je nopová vaňa hotová


nauc_25__700px__geotextilia-1 -3
Na rad prichádza ďalšia izolačná vrstva – geotextília


nauc_26__700px__geotextilia -3
Vhodné dĺžky pomáhajú nastrihávať žiaci


nauc_27__700px__geotextilia_kolmo_na_nopovu -3
Geotextíliu ukladáme naprieč – kolmo – na nopovú fóliu


nauc_28__700px__prekrytie_geotextiliou___zataz-2-3
Prekryty sú opäť 20cm a dočasne ich zaťažujeme, najmä ak fúka vietor


nauc_29__700px__zalomenie_geotext__lie-3
Dbáme na zalomenie geotextílie pri styku dna s okrajom


nauc_30__700px__prekrytie_geotextiliou__2._vrstva-3
Potom dávame druhú vrstvu geotextílie a zopakujeme ten istý postup


nauc_31__700px__zastrihavanie_geotextilie -3
Striháme prečnievajúcu časť geotextílie


nauc_33__700px__substrat_1-3
A na rad prichádza substrát


nauc_32__700px__prisiel_trasochvost_biely -3
Po prinesení substrátu strecha začína viac ožívať - naše počínanie si prišiel opatrne prezrieť aj trasochvost biely


nauc_34__700px__komunikacne_fosny -3
Aby sme nepoškodili asfaltovú izoláciu chôdzou s ťažkým substrátom, použili sme fošny ako tlmiaci chodník


nauc_35__700px__napl__ame_posledn___plochu -3
Ostáva naplniť poslednú plochu, ktorá je najbližšie k oknu


nauc_36__700px__kontroujeme_vysku_substratu-3
Výška substrátu sa v našom prípade pohybuje v rozmedzí 12-15 cm


nauc_37__700px__substrat_2-3
Pridali sme aj trocha substrátu, ktorý je bohatší na živiny


nauc_38__vyber_rastlin -3
Vyberáme najvhodnejšie rastliny na zelené strechy


nauc_39__prenasame_rastliny-3
Prenášame rastliny do ich nového domova


nauc_40__prenasame_rastliny_2-3
Následne ich triedime a ukladáme presne na miesta, kde budú zasadené


nauc_41__vysadba_rastlin_1-3
Žiačky pristupujú k výsadbe s vážnosťou


nauc_42__vysadba_rastlin_2-3
Každá rastlina sa opatrne vyberá z nádoby a sadí aj s koreňovým obalom


nauc_43__zahon_takmer_hotovy-3
Tento záhon je takmer hotový


nauc_44__zahon_je_hotovy-3
Výsadba je ukončená


nauc_45__dunajsky_strk-3
Dunajský štrk...


nauc_46__dunajsky_strk__vysypavanie-3
...je dekoratívnym prvkom a zabraňuje tiež rozširovaniu vegetácie po okrajoch


nauc_47__pr__ce_na_streche_s___ukon__en-5
Aj posledné práce na tejto streche sú ukončené


Realizácia minimálne v takej, či podobnej úprave, je možná na mnohých asfaltových strechách.

Má tieto výhody:


-      zlepšenie klímy (odparovaním, filtrovaním škodlivých látok...)
-      protipovodňový účinok (znižovanie množstva zrážok do kanalizácie, podpora princípu solidarity – neposielať zrážkovú vodu susedným obciam/mestám a tam zvyšovať predpoklad povodne)
-      zväčšenie priestoru pre drobnú faunu a flóru
-      ochrana strešnej konštrukcie pred chladom, v lete pred teplom
-      zvýšenie požiarnej bezpečnosti
-      estetická funkcia


nauc_51__celkovy_pohlad_strecha_2-5


Na základe - dnes už môžeme povedať - viacročnej spolupráce so ZŠ Sibírska, odborníkmi zo sadovníctva,  profesionálmi  zo stavebného  sektora,  sympatizantmi,  a nás, dobrovoľníkov z OZ Živá Zem,  vznikla nielen v Prešove,  ale aj v širokom okolí  prvá lastovička v podobe premeny betónu a asfaltu na živú, ľuďom oveľa prospešnejšiu formu.


Je jasné, že tento projekt by nebol možný (minimálne nie v takom rozsahu) bez Nadácie Ekopolis.


Po mnohoročných skúsenostiach, písaní projektov, žiadostí, prosenia a sklamaní... a to na všetky strany, z východu na západ, aj Vám patrí veľké:  VĎAKAlogo_ozzz_03__300px                   logo-ekopolis-_3__300pxMiesto realizácie projektu:  Prešov, sídlisko Sekčov, ZŠ Sibírska