Horna lista _ 29% _OK

Info_04


Prednášky a výstavy.


Posledná aktivita: 

25.5.2014   _ OZ Živá Zem uskutočnilo akciu pre žiakov a širokú verejnosť s názvom Deň vody na Šariši v rámci projektu Kde je voda, tam je život a oficiálne sme ohlásili výsledky rozborov kvality vody 14-tich prameňov v okolí Prešova.

den_vody_na_sarisi__plagat__0 

 

16.5. - 24.5.2014   _ OZ Živá Zem ponúklo pre žiakov a širokú verejnosť pásmo prednášok a výstavu k projektu Kde je voda, tam je život. Projekt je finančne podporený Komunitnou nadáciou Veľký Šariš

KdeJeVoda_OBR_dsc01929_05_web_sirka_680px


30.4. - 15.5.2014   Občianske združenie realizuje v čase od 6.3.2014 do 31.10.2014 projekt s názvom Zelená pre zdravie. V rámci neho aktuálne prebehla výstava spojená s prednáškami, ktoré boli venované prepojeniu ekológie a zdravej výživy. Táto výstava sa uskutočnila vďaka podpore z programu Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.
21.- 22.10.2012 - výstava spojena s prednáškami v Zariadení pre seniorov Cemjata - Prešov.

Jej atmosféru môžete aspoň čiastočne zachytiť kliknutím tu: hvp_06__dscn0652__23__700px 2